martes, 10 de febrero de 2015

FAMILIA OSORIO - GALOS PATRONOS DA PARROQUIA DE CERPONZÓNS


Os seguidores deste blog fostes notando que ao longo das diferentes entradas se menciona amenudo aos Osorio-Galos como unha familia que tivo grande importancia no desregueiro da súa historia, nesta entrada imos poñer un pouco de atención ao recompilado sobre as pegadas que deixaron en Cerponzóns.

Os Osorio Galos son os patróns desta parroquia, pódese rastrexar a súa relación con Cerponzóns ata o ano 1500.
Viven en Santiago de Compostela, deste madeiro familiar saen varios párrocos dende o século XVI. O apelido Osorio esténdese por todo o territorio español, pero dentro do que nos atinxe, que é a Parte de Santiago de Compostela, podemos comentar que Luísa Osorio Galos, natural de Santiago, casa co Licenciado Pedro González de León, natural da vila estremeña de Santa Marta, e foron pais de Andrés Osorio Galos, natural de Santiago, que se casou con doa Francisca Giraldes de Caamaño, da mesma natureza (filla de Bartolomé Giraldez de Caamaño, comisario Xeneral da Cabalaría do Ejercito de Galicia e de dona Mayor de Cis natural e veciños da mencionada poboación), nacendo dese enlace, José Osorio Galos natural de Santiago, Secretario do Segredo da Inquisición de Cuenca e Cabaleiro da Orde de Santiago con data de 31 de Maio de 1649. A esa mesma familia pertenceu Eduardo Osorio GalosMaestrante de la Real de Ronda e pai de dona Concepción Osorio Galos García de Pau, esposa do Vizconde de Espasantes, fillo primoxénito do Conde de Torre Novaes de Quiroga... Non obstante non consta que no século XVI vivisen aquí nin laicos nin clérigos desta familia, é de supoñer que tiveron algún tipo de residencia aínda que fose de modo provisional, tamén é posible que a casa do párroco servise para este fin.

O primeiro que pode datarse con certeza na parroquia é o párroco Juan Osorio de Aponte, que vive de modo habitual dende 1637, un matrimonio, Osorio GalosOsorio de Quiroga, irmán e cuñada do párroco cásanse en 1654 e viven na parroquia, non se pode asegurar se ten casa propia.

Imaxes da reitora.En 1678 xa hai certeza dunha residencia da familia Osorio á marxe da reitoral, é tamén moi probable que esta familia residise en principio no Lugar da Igrexa, nesta casa recae o padroado da Capela de S.José, pero non parece ter o da parroquia.


Unha rama dos Osorio desprázase a Liborey xa no século XIX e alí enlaza primeiro co apelido Losada e logo co de Ucha, perdendo a súa identidade.


Vivenda en Liborey da rama dos Osorio(año 1720).


troco Osorio del Lugar de la Iglesia enlaza cos Gonzalez a mediados do sigloXVIII e perderon a súa identidade na segunda metade do século XIX.

A familia Osorio, con posesións na parroquia antes do 1500 e con residencia habitual dende o 1600, extinguiuse de facto antes do 1900, tanto no Lugar da Igrexa como en Liborey, son familias prolíficas, é de supoñer que os bens situados en Cerponzóns non permitisen un nivel de vida elevado, os Osorio emigraron e os que quedaron acabaron diluíndose no nivel xeral dos demais veciños.

FAMILIA ARAUJO-OSORIO DO LIBOREY

En 1733 nace Juan Antonio Araujo Osorio Galos, que en 1768 vive en Santo Tomé de Nogueira, se casa con María Antonia Martinez Lemos e teñen unha filla, Josefa Antonia en 1755, a esta familia debeu pertenencer Juan Francisco Araujo capelán da capela de S. José morto en 1755, a familia Araujo-Osorio non parece ter pasado dunha estanza temporal en Liborey.

FAMILIA COLLAZO-MARTINEZ DE PONTE BEAN

María Antonia Martinez é en 1720 e 1722 veciña e moradora da Casa de S.Cayetano de Ponte BeánAlberto Collazo, cirurxián, e Alberta Collazo son irmáns e fillos de María Antonia Martinez "ermitá de S. Cayetano".


ANTONIO PAZ

É tenente de Inválidos, vive en Ponte Beán en 1763, morre en 1766.

CARREIRA-ANDRADE-OSORIO

Em 1681, vive en Alba o matrimonio Andrés Osorio-Josefa Carrera de AndradeAndrés non nace en Cerponzóns, quizais sexa fillo do Andrés Osorio de Santiago, pola mesma data é párroco de Alba Gerónimo Carrera Andrade irmán de Josefa, outro irmán é Juan Antonio Carrera Andrade, párroco de Cerponzóns, este ten dous fillos con María Osorio Galos veciña e solteira son; María Ignacianacida en 1716 e José Antonio Carrera Osorio, nacido en 1719 que é posible o futuro párroco do ano 1755, non hai outra María Osorio Galos que a filla de Francisco e Isabel nacida en 1695 e morta en 1751, pode ser a mesma que casa con Francisco de Araujo antes de 1733.

PATRÓNS DO BENEFICIO

ANTONIO VICENTE OSORIO GALOS; Falece en Pontevedra en 1727.
BENITO OSORIO GALOS; éo en 1747, morre en Pontevedra en 1761.
BENITO OSORIO GALOS MONTENEGRO; morre en Santiago en 1764.


MANUEL BENITO GLEZ.DE SOUTO; Dise éo ao morrer en S.Vicente en 1794, aínda que é posible que só fose patrón da Capela de S.José.

Aquí móstrovos uns pequenos esquemas do que D.Manuel foi rescatando dos antigos escritos que chegaron ás súas mans, advírtovos que están incompletos xa que como comprobardes hai matrimonios que teñen moitos fillos pero nas escalas que aquí figuran seguen a descendencia dun ou dous, espero que entendades algo.
Moitos de vós reconocereis vosos apelidos, quizais de aí veñan as vosas raíces.
troco Osorio del Lugar de la Iglesia enlaza cos Gonzalez a mediados do sigloXVIII e perderon a súa identidade na segunda metade do século XIX.

A familia Osorio, con posesións na parroquia antes do 1500 e con residencia habitual dende o 1600, extinguiuse de facto antes do 1900, tanto no Lugar da Igrexa como en Liborey, son familias prolíficas, é de supoñer que os bens situados en Cerponzóns non permitisen un nivel de vida elevado, os Osorio emigraron e os que quedaron acabaron diluíndose no nivel xeral dos demais veciños.FAMILIA ARAUJO-OSORIO DO LIBOREY


En 1733 nace Juan Antonio Araujo Osorio Galos, que en 1768 vive en Santo Tomé de Nogueira, se casa con María Antonia Martinez Lemos e teñen unha filla, Josefa Antonia en 1755, a esta familia debeu pertenencer Juan Francisco Araujo capelán da capela deS.José morto en 1755, a familia Araujo-Osorio non parece ter pasado dunha estanza temporal en Liborey.FAMILIA COLLAZO-MARTINEZ DE PONTE BEANMaría Antonia Martinez é en 1720 e 1722 veciña e moradora da Casa de S.Cayetano de Ponte BeánAlberto Collazo, cirurxián, e AlbertaCollazo son irmáns e fillos de María Antonia Martinez "ermitá deS.Cayetano".ANTONIO PAZÉ tenente de Inválidos, vive en Ponte Beán en 1763, morre en 1766.CARREIRA-ANDRADE-OSORIOEm 1681, vive en Alba o matrimonio Andrés Osorio-Josefa Carrera de AndradeAndrés non nace en Cerponzóns, quizais sexa fillo doAndrés Osorio de Santiago, pola mesma data é párroco de AlbaGerónimo Carrera Andrade irmán de Josefa, outro irmán é Juan Antonio Carrera Andrade, párroco de Cerponzóns, este ten dous fillos con María Osorio Galos veciña e solteira son; María Ignacianacida en 1716 e José Antonio Carrera Osorio, nacido en 1719 que é posible o futuro párroco do ano 1755, non hai outra María Osorio Galos que a filla de Francisco e Isabel nacida en 1695 e morta en 1751, pode ser a mesma que casa con Francisco de Araujo antes de 1733.PATRÓNS DO BENEFICIOANTONIO VICENTE OSORIO GALOS; Falece en Pontevedra en 1727.

BENITO OSORIO GALOS; éo en 1747, morre en Pontevedra en 1761.

BENITO OSORIO GALOS MONTENEGRO; morre en Santiago en 1764.MANUEL BENITO GLEZ.DE SOUTO; Dise éo ao morrer en S.Vicente en 1794, aínda que é posible que só fose patrón da Capela de S.José.Aquí móstrovos uns pequenos esquemas do que D.Manuel foi rescatando dos antigos escritos que chegaron ás súas mans, advírtovos que están incompletos xa que como comprobardes hai matrimonios que teñen moitos fillos pero nas escalas que aquí figuran seguen a descendencia dun ou dous, espero que entendades algo.

Moitos de vós reconocereis vosos apelidos, quizais de aí veñan as vosas raíces.


FAMILIA OSORIO GALOS
(LUGAR DE LA IGLESIA)

ANDRES OSORIO GALOS-FRANCISCA DE ANDRADE                               MARTIN OSORIO GALOS-MARIA OSORIO DE QUIROGA
(VECINOS DE SANTIAGO)                                                                   CASAN EN 1654
                                                                                 Hermano del párroco Juan Osorio de Aponte
                                                                                                  Vive en la parroquia en 1647(+1675)

FRANCISCO OSORIO GALOS ANDRADE (Casan en 1678)  ISABEL OSORIO DE QUIROGA (+1730)
Hermano del párroco José Osorio Galos
(+1722)
                                                               Consanguíneos
Tienen 10 hijos entre (1679 y 1695)

  FRANCISO DE ARAUJO - MARIA OSORIO                                                                 
                                        (NACE EN 1695)       IGNACIO OSORIO   -     CAYETANA GLEZ.CONDE
Nace en 1693(+1751)        Puede ser familia del Capellán
Licenciado patrón de         de S.José, D.Manuel Glez Conde
la Capilla de S.José.           que muere en 1749.

                                     
MANUEL BENITO GLEZ.DE SOTO- MARIA BENITA GLEZ.CONDE 
Natural de Marín(+1794)             (+ 1811)
Se dice patrono de la Iglesia
quizás quiera decir de la
Capilla de S.José. 
                     Casan en 1751
                         Tienen 9 hijos entre 1753 y 1779
                         Viven en el lugar de la Iglesia.

(HIJOS)
JOSE BENITO VICENTE JULIAN GLEZ.OSORIO
Nace en 1753 (+1817)
Clérigo, bautiza desde 1795, capellán de la capilla de
S.José.

 ANA MARIA GLEZ.OSORIO                   -            MANUEL CAPELO DIOS
Nace en el lugar de la Iglesia                                     Natural de Lerez.
 (1772-1843)                                           Casan en 1798

(hija)

JOSEFA CAPELO GLEZ.OSORIO   -            FRANCISCO LOSADA IGLESIAS
 1799-1877                                                        Natural de Allariz(Orense)
                                                                          Cirujano e hijo de cirujano (+1855)
                                                 Casan en 1822.
                                                 Tienen 8 hijos
                                                  Viven el Liborey.

FAMILIA LOSADA CAPELO (LUGAR DE LIBOREY)

(reenganchamos en el matrimonio JOSEFA CAPELO GLEZ.OSORIO- FCO.LOSADA IGLESIAS)

AMALIA GARCIA - ANGEL LOSADA CAPELO       PILAR LOSADA CAPELO- PLACIDO ALDAO UCHA
                                     (+1899)                                                                                          De Combarro (+1892)
        Casan en 1875                                                                     Casan en 1869
        Tienen 4 hijos entre 1875 y 1882.                                       Tienen 7 hijos entre 1870 y 1883

                                                                                        
JOSE LASTRA GARCIA, natural de Carril                     JUAN LOSADA LEIRO  de Campañó,casa en 1890 con
casa con HERMENEGILDA LOSADA GARCIA           ROGELIA UCHA LOSADA nacida en 1872,matrimonio
que nace en 1877. Tienen hijos entre 1899 y 1901.          consanguíneo, tiene 4 hijos entre 1891 y 1897.               LUGAR DE LA IGLESIA

JUAN ROSENDO GLEZ.TABOADA -      JOSEFA RODRIGEZ DEL ALAMO OREIRO
Natural de Marín(+1867)                              Natural de Sanxenxo (+1876)
Nieto de Lorenzo Ramón Glez.Osorio
nacido en 1766, y biznieto de Manuel
Benito Glez.y de Maria Benita Osorio
Galos.

                                          Tienen 3 hijos entre 1839 y 1844
                                          Viven en el lugar de la Iglesia.
                                          Parece que heredan las propiedades de la Casa de la Iglesia.

MANUEL COCHON PEREZ  -   PETRA GLEZ.RODRIGEZ DEL ALAMO
                                     Casan en 1859
Un apelido moi importante tamén na historia da nosa parroquia é Botana, que inda perdura actualmente, deste inda non teño documentación, intentarei conseguila.

Vou recompilando textos onde se mencionan ao longo da historia á nosa parroquia:

"O1de Maio de1278,os cregos reitorales dá igresia de S.Vicenzo de  Cerponzons concedelle a Diego Perez de Vascoes de Meo ou foro dá herdade dous Talos na Veiga de Vascoes du Susto a cortiña decoirado e a herdade dá Fonte.

(fonte:"infra castellum de CedofeitaMiramontes Castro M.Catálogodá documentación medieval de Pontevedra DOC.900 PAG321)

Bieito (I)Osorio Galos Montenegro herda os patrimonios do seu paiAntón III vicenzo, e logo gozaríaos Bieito(II) Osorio Galos Montenegro proxenitor de Filipe Osorio Galos en quen recae os dereitos de representación das freguesías de Cerponzóns eBerducido...
.Juan Felipe Osorio Galos Montenegro fué tenente do rexemento provincial.
(fonte: Dominicanos en Santiago- apuntamentos históricos Aureliano Pardo Villar)

Doazón de Benito Osorio Galos o día 8 de Febreiro de 1751, cedéndolle o prado e os muíños de Porto dous Carros no barrio de S.Lorenzo coa pensión de 40 ducados dos cales rebaixaba cento trinta que viña pagando pola pía fundación de Martín Galos. (a doazón é a un mosteiro de dominicanos en Santiago)
(fonte:Dominicos en Santiago)

No hay comentarios:

Publicar un comentario